השימוש באתר City Market (להלן: “האתר“) המנוהל על ידי סיטי מרקט (להלן: “הקמעונאי“) כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: “תנאי השימוש“).

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (“אתה“, “הלקוח“,  “המשתמש/ים” או “הגולש/ים“).

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצגים באתר ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקמעונאי.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

שירותי האתר

 1. האתר הינו אתר קטלוג של הקמעונאי עבור מוצרי מזון ומצרכים אחרים המוצגים למכירה, אשר בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך בו חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים דרך אפליקציית וואטסאפ לאזורים בהם ניתן שירות משלוחים על ידי הקמעונאי, או לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי ממיקום האיסוף הייעודי (להלן: “השירותים“).
 2. שירות המשלוחים מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ (להלן: “אזורי החלוקה המוגדרים“). יש לוודא כי אזור המשלוח הרצוי נכלל תחת רשימת אזורי החלוקה המוגדרים, דרך שירות הלקוחות, בטלפון או באפליקציית וואטסאפ. הקמעונאי אינו יכול לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים, ולכן לא תתקבל כל הזמנה אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזורים אלו. גם אם הזמנה כזו נקלטה במערכת, הקמעונאי לא יהיה מחויב לספקה.
 3. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של הקמעונאי הינו אסור. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. הקמעונאי יהיה רשאי להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 4. השימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) אתה בן 18 שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר  ו-(ב) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
 5. השירותים ו/או צורת האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

הרשמה לאתר

 1. כדי להשתמש בשירותי האתר תתבקש לספק לקמעונאי ת.ז. דרך אפליקציית וואטסאפ על מנת לאשר כי הינך מעל גיל 18. לא ניתן לבצע הזמנה ו/או משלוח מבלי למסור פרטים אלו.
 2. לא יהיה לקמעונאי כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד (לרבות צד ג’) בנתונים שנמסרו על ידי משתמש.

המוצרים המוצגים באתר

 1. באתר מוצגים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים, כמפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. הקמעונאי רשאי לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר. יובהר, כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הקמעונאי.
 3. יובהר, כי הרכישה באתר היא ללקוחות פרטיים בלבד, ולא תתאפשר מכירה סיטונאית של המוצרים. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות המהוות רכישה סיטונאית.
 4. רכישת משקאות אלכוהוליים, סיגריות ומוצרי טבק מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה דרך אפליקציית וואטסאפ, אתם מאשרים כי הנכם בוגרים ורשאים לרכוש מוצרים מסוג זה על פי חוק.

מחירי המוצרים

 1. הקמעונאי מציג באתר את המחירים של המבצעים השונים ואת מחיר דמי המשלוח לפי שיקול דעתו הבלעדי (להלן: “מחירי המבצעים“). יובהר, כי מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מס ערך מוסף.
 2. הקמעונאי אינו מתחייב כי מחירי המבצעים באתר יהיו זהים למחירי המבצעים הנמכרים בסניפי הקמעונאי השונים, ובכל מקרה המחיר הקובע המבצעים המסופקים באמצעות השירות הינו המחיר המופיע באישור ההזמנה ולא המחיר המופיע על המוצר במדבקת המחיר, ככל שתהיה.
 3. הקמעונאי רשאי לעדכן את מחירי המבצעים המופיעים באתר מעת לעת ללא קשר למועד ביקור המשתמש באתר ו/או ביצוע ההזמנה. המחיר הקובע יהיה המחיר במועד עריכת ההזמנה.
 4. מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה ו/או במועד המשלוח על ידי המשתמש.
 5. חיוב בגין מוצרים שמחירם תלוי במשקל, למשל ירקות ופירות, יהיה בהתאם לשקילתם בפועל על ידי עובדי הקמעונאי. תשומת ליבך, כי במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, כך שהמחיר יחושב בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למשתמש ולא תהיה לך כל טענה בשל כך.
 6. הסכום הסופי בו יחויב הלקוח יחושב על פי משקל המוצרים שנשלחו בפועל במועד המשלוח.
 7. הלקוח רשאי לקבל העתק של הקבלה הסופית בזמן ביצוע ההזמנה ו/או ביום אספקת המוצרים ולפני החיוב בפועל דרך אפליקציית וואטסאפ או בדואר אלקטרוני, לבקשת הלקוח.

ביצוע ההזמנה והתשלום

 1. הקמעונאי אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו באפליקציית הוואטסאפ של הקמעונאי ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.
 2. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיסי אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל הקמעונאי בעת מועד ההזמנה.
 4. הקמעונאי יהיה רשאי להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימלי עבור כל הזמנה.
 5. הקמעונאי אינו חייב לספק הזמנות שסכומן הכולל, בעת השלמת ההזמנה, אינו עולה על סכום מינימאלי של 100 ₪ וכפי שיקבע מעת לעת. סכום זה עשוי להשתנות בהתאם לאזורי המשלוח וזמני אספקתו.

דמי משלוח

 1. ההזמנה תחויב בתשלום דמי משלוח בסכום שיצוין באתר, הנקבע בהתאם לאזור המשלוח וטווח הזמנים המבוקשים בהזמנה. יובהר כי דמי המשלוח הינם תשלום נוסף על תשלום ההזמנה ואינם תשר או תשלום אישי לשליח ו/או לכל גורם אחר המעורב בתהליך השילוח, ולא יועבר באופן אישי לאף אחד מהם.
 2. סכום דמי המשלוח יצורף לחשבון הסופי ויוצג בפניך (לפי בקשתך) בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה באפליקציית וואטסאפ.
 3. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

אספקת המוצרים

 1. המוצרים והמצרכים הנכללים בהזמנה יסופקו לכם באמצעות שליח (להלן: ה”משלוח“).
 2. כמו כן, יש אפשרות, ולפעמים דרישה, לאיסוף עצמי של הזמנה. באיסוף עצמי, על הלקוח לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי במועד הנבחר, מהסניף הקרוב לביתו, בתיאום עם הקמעונאי.
 3. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שיימסר על ידך. כמו כן, תתבקש לבחור את התאריך וטווח השעות המועדף לקבלת המשלוח בהתאם לאפשרויות האספקה המוצעות באתר. במועד שבחרת, עליך להיות נוכח בכתובת על מנת ששליחי הקמעונאי יוכלו למסור לך את המשלוח.
 4. הקמעונאי יעשה כל שביכולתו על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לא תמיד כל המוצרים יהיו זמינים ועל כן, הקמעונאי אינו מתחייב לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי הקמעונאי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. יובהר כי מוצר שלא יסופק על ידי הקמעונאי לא יחויב בתשלום.
 5. במידה שהקמעונאי לא יוכל לספק את ההזמנה כפי שהוזמנה על ידי הלקוח, מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת להודיע ללקוח על כך ולקבל את הסכמתו של הלקוח לאספקת המוצר החלופי. ככל שמוצר מסוים אינו זמין במלאי, אך קיים מוצר חלופי, הקמעונאי ינקוט במדיניות החלפה בהתאם לבחירת הלקוח. לפיכך, בעת אישור ההזמנה, על הלקוח לסמן את מדיניות ההחלפה הרצויה לו, כגון, החלפה לאחר התייעצות (טלפונית) עם הלקוח, החלפה ללא התייעצות עם הלקוח או איסור על החלפה, כאשר הקמעונאי יפעל בהתאם לבחירת הלקוח.
 6. הלקוח מתחייב כי הוא או מי מטעמו יקבל את ההזמנה בעת אספקת המוצרים. לחילופין, יוכל הלקוח, בזמן ביצוע ההזמנה, לאשר את השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו. בזמן אספקת ההזמנה או איסוף עצמי על ידי הלקוח, הקמעונאי או מבצע המשלוח מטעמו רשאים לבקש מהלקוח או מהנציג המורשה להציג תעודת זהות ו/או את כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה הרלבנטית.
 7. יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען אליו הזמין את משלוח המוצרים, והלקוח לא אישר בעת ביצוע ההזמנה כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות ועל הלקוח תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי הלקוח, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 8. במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 9. יובהר, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ו/או תביעות כנגד הקמעונאי .
 10. אי עמידת הקמעונאי במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

ביטול ושינוי הזמנה

 1. הקמעונאי יעשה כל מאמץ לאפשר שינוי בהזמנה על ידי הלקוח. כל בקשה לשינוי יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 02-996-0055 או בדואר אלקטרוני בכתובת citym.mail@gmail.com.
 2. בהתאם לסטטוס ההזמנה של הלקוח, יהיה הלקוח רשאי לשנות ו/או לבטל את ההזמנה רק עד המועד בו החל הקמעונאי לאסוף את המוצרים הכלולים בהזמנתך. יובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן לבטל את המשלוח הסכום ששולם בגינה יוחזר במלואו ללקוח, בהתאם ובכפוף להוראות חוק.

החזרת מוצרים

 1. הלקוח מתבקש לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 02-996-0055 או בדואר אלקטרוני בכתובת מייל citym.mail@gmail.com  תוך 24 שעות ממועד האספקה.
 2. לאחר אספקת המשלוח, ניתן להחזיר את המוצרים שנרכשו לסניף הקמעונאי, בתנאי שהם סגורים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש. את ההחזרה יש לתאם עם מוקד שירות הלקוחות של האתר, לפי פרקי הזמן המפורטים להלן:
  1. מוצרי חלב או פירות וירקות – בתוך 48 שעות ממועד קבלת המשלוח.
  2. מוצרי מזון אחרים – בתוך 7 ימים ממועד קבלת המשלוח או עד 10 ימים לפני מועד תפוגת המוצר, כמוקדם מבין השניים.
  3. מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 – עד שבועיים מיום קבלת המשלוח.
 3. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, לא כולל דמי המשלוח. ככל שהזיכוי הכספי יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות, יתכן ותתבקש לספק את קוד האבטחה של כרטיס האשראי (CVV) באמצעותו ביצעת את ההזמנה. הקמעונאי יהיה רשאי לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול במוצר, לא תחויב בדמי ביטול.
 4. הקמעונאי רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב הלקוח בהתאם להזמנה ששונתה.
 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות הקמעונאי, כפי שיקבע מעת לעת.

קניין רוחני

כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכושו הבלעדי של הקמעונאי ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של הקמעונאי או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לקמעונאי, שמורים לקמעונאי. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של הקמעונאי. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של הקמעונאי מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו הקמעונאי הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

הגבלת אחריות ושיפוי

הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך, ואתה מסכים, כי:

 1. חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצגים למכירה באתר מקבל הקמעונאי מיצרני המוצרים והוא מזין אותו לאתר כפי שהוא. הקמעונאי אינו בודק את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם. הקמעונאי אינו אחראי לכל מידע הנוגע למוצרים או למרכיביהם, המופיע במתכונים, סרטוני וידאו, טיפים בנושאי תזונה, בריאות וכשרות.
 2. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת הקמעונאי, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקמעונאי ו/או לנותני שירות של הקמעונאי בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום, אם וככל שיהיה, באתר.
 3. הקמעונאי ו/או נותני השירות של הקמעונאי לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם לך במישרין או בעקיפין בשל איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו לך היו פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדו של הקמעונאי. במקרה זה, אחריות הקמעונאי תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
 4. הקמעונאי ו/או נותני השירות שלו אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות הקמעונאי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הקמעונאי או אצל מי מספקיו או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי הקמעונאי ו/או לנותני השירות של הקמעונאי בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 5. ככל שהלקוח חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של הקמעונאי, יזוכה הלקוח בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או לחילופין יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב הלקוח בסכום התשלום עבור ההזמנה, מצהיר הלקוח כי ידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.
 6. הצבת מידע מסחרי ו/או מידע פרסומי באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ולא יתפרשו כהצעה של האתר ו/או של נותני השירות של האתר להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית ו/או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים באתר אם וככל שיהיו. בעצם פרסום המוצרים הקמעונאי ו/או נותני השירות של הקמעונאי אינם מביעים דעתם לגבי התאמת המוצרים לצורכיכם ו/או רמתם ואיכותם של המוצרים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר. הקמעונאי ו/או נותני השירות שלו לא יישאו בכל אחריות לתוכן המודעות אם וככל שיהיה והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.
 7. הקמעונאי אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. הקמעונאי רשאי למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.
 8. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי הקמעונאי ו/או נותני השירות של הקמעונאי בקשר עם האתר, הקמעונאי יהיה רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצגים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.
 9. ידוע לך כי, בשום מקרה, הקמעונאי ו/או נותני השירות שלו ו/או מי מטעמו, אינם נושאים ולא יישאו אחריות כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, חשיפה לאתר, גלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, משלוח, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
 10. ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את הקמעונאי עובדיו, מנהליו, נותני השירות שלו ו/או מי מטעמו ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג’ כלשהו), כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ו/או בשירותים. ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים ובינלאומיים הרלבנטיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

התחייבות הגולשים באתר

בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, אתה מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 1. תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג הקמעונאי ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו. תעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או תטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 2. תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש הקמעונאי לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
 3. תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן לא תמכור, תפיץ או תעשה כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלבנטי לו.
 4. תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתו מראש ובכתב של הקמעונאי.
 5. תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 6. תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 7. תפריע או תקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים אשר אינם קשורים או שייכים לקמעונאי (להלן: “האתרים האחרים“). הקמעונאי אינו אחראי לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לקמעונאי אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של הקמעונאי לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים והינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

שונות

 1. הקמעונאי אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
 2. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לקמעונאי את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. הקמעונאי רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
 4. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
 5. כל טענה ו/או תביעה כנגד הקמעונאי תוגש לא יאוחר משנה אחת מהמקרה שבגינו עלתה הטענה.